Om netstedet

Portalen giver adgang til digitale udgaver af de ni ældste danske salme- og messebøger med både melodier og tekster. Også den første danske oversættelse af hele Bibelen, Christian 3.s danske Bibel, er tilgængelig her. Udgaverne følger DSL's standard for videnskabelige digitale publikationer. Til hvert værk er der udarbejdet en omfattende indledning.

Melodier og tekster vises samlet med links til digitale fotografier af originalerne. Der kan søges både i melodier og tekster. Noderne kan vises og afspilles i forskellige omformninger, som brugeren vælger. Melodierne indgår i en database, der giver supplerende historiske oplysninger, bl.a. med varianter af de enkelte melodier. Alle ord i teksterne kan slås op i en nyudviklet ordbogsressource, der giver samlet adgang til en lang række ordbøger. Det er muligt at downloade både noder og tekster i en printvenlig version.

Portalen giver desuden adgang til en samling forskningsbaserede artikler, som er udarbejdet på basis af de digitale udgaver.

Værkerne på portalen er centrale i Danmarks og Norges musikalske og litterære kulturarv. Inspireret af Martin Luthers tanker og praksis skabte danske reformatorer en dansksproget gudstjeneste med menighedssalmer som et centralt element. Fra slutningen af 1520'erne og frem til 1573 er der bevaret fem forskellige salmebøger, hvis kerne udgøres af menighedssalmer, og fire messebøger, der indeholder de centrale liturgiske melodier og tekster. Med salmesangen blev det lutherske livssyn indprentet i den brede befolkning gennem århundreder, båret af melodierne i suggestiv fællessang. Ad den vej har salmerne været med til at forme tankemønstre, adfærd og institutioner i dagens danske samfund.

Organisation

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Christians Brygge 1
1219 København K
Tlf. 33 13 06 60

Skriv til: man@dsl.dk

Redaktion

Ledende redaktør: Marita Akhøj Nielsen

Filologisk redaktion: Simon Skovgaard Boeck (fra 2020), Bjarke Moe og Mette-Marie Møller Svendesen

IT-udvikling: Axel Teich Geertinger, Thomas Hansen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) og IT-udviklingsfirmaet Magenta

Leksikografisk udvikling: Nicolai Hartvig Sørensen, Thomas Troelsgård og Mette-Marie Møller Svendsen

Studentermedhjælp: Andrea Stengaard, Kristian Thomsen Purreskov, Ida Salling Jensen, Gustav Juhl Mikkelsen og Sebastian Syhler-Sørensen

Tilsynsførende

Fagligt tilsyn: Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen, Ebba Hjorth og Inger Sørensen

Videnskabelig følgegruppe

Charlotte Appel, Peter Woetmann Christoffersen, Sven Rune Havsteen, Henrik Horstbøll, Henrik Jørgensen, Jørgen Kjærgaard og Anna Vind

Fondsstøtte

Carlsbergfondet
Velux Fonden