Christian 3.s danske Bibel

[506]

CXXII. Dauidz Sang i høye Chor.

IEg glæder mig / ved det som mig er sagt at wi skulle gaa ind i HERREN Huss.

Oc at vore føder skulle staa i dine porte Jerusalem.

Jerusalem er opbygd / at det skal vere en Stad / Som mand skal komme til sammen.

Der som slecterne skulle opgaa / som er / HERRENS slæcter / At predicke faar Jsraels Folck / at tacke HERRENS Naffn.

Thi der ere skickede Stole til dommen Dauidz husis Stole.

Ynsker Jerusalem lycke / det skal gaa dem vel / som dig elske.

Der skal vere Fred induortis inden dine Mure / oc lycke i din Palatz.

Jeg vil ynske dig fred / for mine Brødris oc Venners skyld.

For HERRENS vor Gudz husis skyld / vil ieg søge dit beste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.