Christian 3.s danske Bibel

CXXIIII Dauidz Sang i høye Chor.

|507 VAare HERREN icke hoss oss / Saa skal Jsrael sige.

Vaare HERREN icke hoss oss / Naar Mennisken sette dem mod oss.

Da opsløge de oss leffuende / Naar deris vrede bliffuer grum mod oss.

Da drucknede Vand oss / Strømme ginge offuer vore Siæle.

Vandet ginge alt for høyt / offuer vore Siæle.

Loffuit vere HERREN / at hand giffuer oss icke til Roff i deris Tender.

Vor Siæl er vndkomen / lige som en ful aff Fulefengeris Snare / snaren er sønder reff uen / oc wi ere løse.

Vor hielp staar i HERRENS Naffn / som giorde Himmelen oc Jorden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.