Christian 3.s danske Bibel

[508]

CXXX. En Sang i Høye Chor.

AF det dybe / Rober ieg HERR E til dig.

HERRE hør min røst / Lad dine øern mercke paa mine bønners røst.

HERRE / der som du vilt til regne synden? HERre / Huo kand da bliffue bestandig?

Thi hoss dig er Forladelse / At mand skal frycte dig.

Jeg bier effter HERREN / min Siæl bier / oc ieg haabis til hans Ord.

Min Siæl vocter effter HERREN / Fra en Morgens vect til en anden.

Jsrael haabe paa HERREN / Thi der er Naade oc megen Genløselse hoss hannem.

Oc hand skal frelse Jsrael / aff alle sine Synder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.