Christian 3.s danske Bibel

[460]

XX. Dauidz Psalme / faar at siunge.

HERREN bønhøre dig i nød / Jacobs Gudz Naffn beskerme dig.

Hand sende dig Hielp aff Helligdommen / Oc styrcke dig aff Zion.

Hand ihukomme alt dit Madoffer / oc dit Brendoffer skal vere fet / Sela.

Hand giffue dig huad dit Hierte begerer / Oc fuldkomme alle dine anslag.

Wi rose / at du hielper oss / Oc i vor Gudz Naffn kaste wi Bannere op / HERREN fuldkomme alle dine bøner.

Nu mercker ieg / at HERREN hielper sin Saluede / oc bønhører hannem i sin hellige Himmel / Hans høyre Haand hielper veldelige.

Hine forlade sig paa Vogne oc Heste / Men wi tencke paa HERRENS vor Gudz Naffn.

De ere nedstyrte oc faldne / Men wi staa opreysde.

Hielp HERRE / Kongen bønhør oss / naar wi robe.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.