Christian 3.s danske Bibel

|472 XLVII. Chore børns Psalme / faar at siunge.

ALle Folck slaar eders hender tilsammen / Oc loffuer Gud met glædelig røst.

Thi den aller høyste HERRE er forferdelig / En stor Konge paa al Jorden.

Hand skal tuinge Folcket vnder oss / oc Menniskene vnder vore Føder.

Hand vdueler oss til Arffuedel / Jacobs herlighed / som hand elsker / Sela.

Gud faar op met glæde / Oc HERREN met klare Basuner.

Siunger loff / siunger loff / vor Gud / Siunger loff / siunger loff vor Konge.

Thi Gud er Konge paa al Jorden / Siunger hannem loff viselige.

Gud er Konge offuer Hedningene / Gud sider paa sin hellige Stoel.

Førsterne blant Folcket ere forsamlede til it Abrahams Gudz Folck / Thi Gud er meget ophøyet hoss Skioldene paa Jorden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.