Christian 3.s danske Bibel

[491]

XCII. En Psalme sang paa Sabbaths dagen.

DEt er en kaastelig ting / at tacke HERREN / Oc at siunge dit Naffn loff du Høyste.

At kundgøre din Naade om morgenen / Oc din Sandhed om Natten.

Paa de thi Strenge oc Psaltere / met leeg paa Harpe.

Thi HERRE du lader mig gladelige siunge om dine Gerninger / Oc ieg priser det dine hender skabte.

HERRE / huorledis ere dine Gerninger saa store? Dine tancker ere saa meget dybe.

En Daare tror det icke / Oc en Geck acter icke saadant.

De Wgudelige grønis som gress / Oc Misdedere blomstris alle / Jndtil de bliffue vdslette altid oc euindelige.

Men du HERREest den Høyste / oc bliffuer euindelige.

Thi see / dine Fiender / HERRE / see / dine Fiender skulle forfare / Oc alle Misdedere skulle bort spress.

Men mit Horn skal ophøyes / som en Enhiørnings / Oc bliffue saluet met fersk Olie.

|492 Oc mit øye skal see sin lyst paa mine Fiender / oc mit øre skal høre sin lyst om de onde / som sette sig mod mig.

Den Retferdige skal grønis som it Palme træ / hand skal voxe som it Ceder træ paa Libanon.

De som ere plantede i HERRENS Huss / de skulle grønis i vor Gudz Forgaarde.

Oc naar de end bliffue gamle / da skulle de dog blomstris / vere fructsomelige och ferske.

At de skulle forkynde at HERREN er saa from / Min trøst / och der er ingen wræt hoss hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.