Christian 3.s danske Bibel

|1Biblia/

Det
er den gantske Hellige
Scrifft/
vdsæt paa
Danske.

Esaiæ 40.
Guds Ord bliffuer euindelige.

Prentit i Københaffn/

aff Ludowich Dietz.

M. D. L.