Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

[D 1r]

Tibi laus:

Tig wære laaff och priss o herre christ
benedidet er then dag for visth
Uy laaffue tig nu och |D 1v til euigtid
Hellig hellig hellig esth thu y thet høgeste
Englene och offuer engle/
thronerne och thet himmelsche herschab
Tig laaffue Cherubin och Seraphin
Hellig hellig hellig syungis y thet øffuersthe
TJth folck o Christe laaffue tig/
thin brud aff hiertet nu glæder sig/
For thin naade och barmhier|D 2rtighed
Hellig hellig hellig hun syunger tigh

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.