Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[5r]

¶ Sancti Ambrosij oc S. Augustini lofsang som hedder paa latine. * Te deum laudamus. *

O Gud wÿ loffue teg/ wÿ bekende teg een Herre.
Teg een ewig fader/ prÿser then ganske werden.
Thet samme giøre alle Engle/ himlene oc alle weldige Engle.
Thÿn prÿss siunge Cherubin oc Seraphin/ med eet wEsaie. vj.affladeligt stæmme.
Hellig. Hellig. Hellig æstu Herre Gud Sabaot.
Himlene oc iorden ere opfylt med thÿn Maiestetis ære.
Then erlig forsambling thÿne Apostlers tall/
teg loffue oc bekende een Herre.
Lÿge saa giør oc altÿd thit hellige tall thÿne Propheters.
Then gantske |5v skare thÿne hellige Martirers/
thit hellige naffn loffue oc prÿse
alle gudfryctige oc vdwalde loffue oc bekende teg ÿ all werden.
Een wbegribelig Maiestetis fader.
Thÿn sande ærefulde eenborne søn Jesum Christum
tro wÿ att wære lÿge med teg ÿ Guddommen.
Ther til then helliaand sandelig att wære alles wore trøstermand.
O Herre Christe tw æst ærens Konning.
Tw æst thÿn faders ewige søn.
Iomffruens lÿff wor teg icke wederstyggeligt
til att annamme mandom oc forløse alle vdwalde menniske.
Tw haffuer offuerwundet then bittre pÿne dødzens sting/
oc oplat alle som tro paa teg himmerigis rÿge.
Ther fore sidder tw nw paa Guds høgre hand
ÿ ewig Maiestetis ære med thÿn fader.
Oc tro wÿ att tw her effter worder tilkommendis
een streng dommere.
Ther fore o Herre
hielp thÿne tro tiænere/ som tw forløøste med thit direbare blod.
Thÿne wenner giør deelactige ÿ then ewige ære/
med thit hellige oc vdwalde folk.
O herre frelss thit folk
oc welsigne the som ere |6rthÿn arff oc eyedom.
Reghere oc lær thennom/ oc ophoye thennom til ewindelig tÿd.
Wÿ benedide teg Gud ÿ ewighed/ oc ære teg dag fraa dag.
Oc loffue thit naffn ewindelig/
nw oc altÿd oc ewindelig.
O Herre werdis att beware oss altÿd fraa synden.
Miskunde teg offuer oss o Herre/
oc forbarme teg offuer oss.
O Herre thÿn miskund bliffuer offuer oss/
saa som wÿ oss paa teg forlade.
Till teg Herre staar alt wort haab/
ther fore lad oss icke bliffue till skendzel ewindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.