Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[6r]

¶ Hymnus Veni creator spiritus.

KOm Gud skaber helligeaand/
besøg wort hierte med thÿn miskund/
med thÿn naade forny wor sind/
att wÿ kunde kende skabning thÿn.
Tw som kallis wor trøstermand/
thenJohan. xvj. j. Johan. ij. høgeste nogen tÿd wære kand/
een aandelig salwe/ salwe oss med/
att wÿ med thÿne gaffuer bliffue besett.
Optend ÿ oss thÿn Guddoms ild/
oc |6v ødeleg wor eghen wild/
giff oss ett hierte reent oc pwrt/
oc styrcke ÿ oss thet tw haffuer giort.
Tw æst siwfold ÿ gaffuer skøne/
tw æst Guds finger paa then rette hand/
Guds faders ord giffuer tw wel fart/
offuer alle land at predickis snart.
Drÿff fraa oss nw dieuelsens list/
lær oss att kende rett Jesum Christ/
oc tage korssit aff hans milde hand/
hwilkid han atskillig giffuer alle mand.
Lær oss faderen att kende wel/
som oss forsørger bode lÿff oc siæl/
sÿn søn for oss Johan. iij.ÿ døden gaff/
att wÿ skulde icke faa ewig straff.
Gud fader wære loff oc hans kiære Gala. j.søn
som oss forhwerffde then ewig løn/
ther til wor trøster then Helliaand/
loff prÿss oc ære ÿ alle land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.