Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[12v]

¶ Till Natsang.

¶ Wor fader/ som gaar med the noder ther. Deus misereatur siungis med.

|13rO Herre Gud miskunde teg/
see til oss her paa iorden/
wÿ ere thÿMath. vj. Luce. xj.ne børn saa vsellig/
wor fader æstu worden/
Tw sidder høgt ÿ himmerig/
oc wÿ wdi dødzens snare/
Giff prÿss thit naffn wdi iorderig/
lad oss ey saa hæden fare/
ÿ thÿn vgunst saa saare.
O fader øøg thit rÿge fast/
lad dieffuelen ey sielff raade/
oc frelss oss fraa then skadelig gest/
begaff oss med thÿn naade/
Att wÿ maa wære thÿne lydige børn
teg lade styre ock raade/
thÿn wilie skee ÿ iorderig/
alt som ÿ himmelens throne/
lær oss thÿne børn til gode.
Giff oss ÿ dag wort daglige brød/
thÿMath. vj.ne ord oc hellige naade/
oc frelss oss fraa then ewige død/
oc saa fraa dieffuelsens waade/
Borttag fraa oss med naaden thÿn
Pharisaiske swrdey oc lære/
skenck oss igien then klare wÿn/
som Christus monne frambære/
thet er rett tro oc lære.
O kiære fader wær oss huld/
oc spar oss ÿ wor brøste/
wor brøde hun er saa mangefold/
hielp att wÿ ey mistrøste/
J wor strÿd stat oss mandelig bÿ/
offuer|13vwinde vwenner grumme/
aandelige oc werdzlige gienstrÿd/
Ontt wend fraa oss altsammen/
oss hør kiære fader Amen.
Prÿss loff oc heder til ewig tÿd/
er wor begæring alle/
skal giffuis teg wor fader saa blÿd/
thÿn søn thet oc for alle/
Ther till then aand wor trøstermand/
skal giffuis then samme ære/
aff fattig oc rÿg ÿ alle land/
som teg nw saare begiære/
Giff thennom then ewig ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.