Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[13v]

¶ Nunc dimittis.

|14r FOrlad nw thÿn swend o Herre/
effter thit ord ÿ freden.
Forthi mÿne øgne haffue seetLuce. ij. thÿn gienløselse/
then som tw beridde for alle menniskens ansigt.
Eet liwss til hedningernes opliwselse/
oc til thit folkis ære Jsrael.
Aere wære Gud fader oc Gud søn
oc saa Gud then helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen nw oc altÿd/
fraa ewighed oc til ewighed AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.