Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[15r]

* Media vita. *

MEn wÿ leffue paa iorden her/ Ephe. j.
med døden ere wÿ omfangne.
Hwem fly wÿ tha tilom hielp
|15v att wÿ Guds wrede vndgange?
Tw æst then Herre allene/
oss twinger nw wore synder/
saa saare som teg Gud fortørne/
Hellige Herre Gud/
forbarm teg offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarm teg offuer oss/
Hellige barmhiertige trøstermand
tw ewige Gud/
Lad oss icke indfalle
ÿ then ewige dødzens nød/
Kyrieleyson.
Mit ÿ døden omfanger oss/
heluedis macht ock wrede/
hwem frelste oss aff tellig een død/
att vndfly sÿne swÿg oc lÿst?
Thet giør tw Herre allene/
wer tw nw oss miskundelig/
helst forthi tw wedst wor brøst/
Hellige herre Gud/
forbarm teg offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarm teg offuer oss.
Hellige barmhiertige trøstermand
tw ewige Gud/
Lad oss icke fordømmis/
wdi then sware heluedis pÿne
Kyrieeleyson.
Mit wdi heluede oss driffuer
wor naEphe. j.tur oc synder/
hwem skulle wÿ tha nw tilfly/
att wÿ maa thennom qwÿt bliffue?
Till teg Herre Christ allene/
Thyt dyrebar blod tw for oss wdgaffst/
som |16r for alle synder er eet wederlaff/
Hellige Herre Gud/
forbarm teg offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarm teg offuer oss/
Hellige barmhiertige trøstermand
tw ewige Gud/
Lad oss icke awfalde
aff then rette tro ÿ mistrøst
Kyrieeleyson.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.