Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[22v]

¶ Rex glorie Christus. ¶Psal. xxiij.

Forsamlingen siunger.

Aerens konnig o Christe Alleluia.

* Chorid: *

O Fader wdi himmelen/Math. vj.
wid thÿn søn hør wor bøn/
Han er oss fød oc giffuen wist/
till all wor Luce. xj.hielp oc trøst/
wer oss mild o fader Alleluia.

¶ Forsamlingen siunger.

Hwilken som wor død oc for oss giffuen Alleluia.

* Chorid. *

O Christe Konning ÿ ewighed/ Psalmo. ij.
Wÿ bede wær oss blÿd/
Tw som døden haffuer forderffuit/
|23r oss salighed forhuerffuit/
bønhør oss o Herre Alleluia.

¶ Forsamlingen siunger.

Han er opstanden som han sagde/ Matthei xxviij.
Han er opfaren som han sagde.
¶ Loffuer Herren.

* Chorid. *

Helliaand wor bøn til teg/
O GudJoh: xiiij. oc. xvj. wor trøstermand/
Samwittighedzens trøst/ hiertens løst/
Affslætt alle Christens brøst/
Fred oc glæde giff oss. ¶ Loffuer Herren.

¶ Forsamlingen siunger.

Bed Gud for oss Alleluia.
Loffuer Herren Alleluia Alleluia.

* Chorid. *

Konningens dother aff ewighed/
Christi brud glæder seg/
For then hun haffuer ÿ aanden vndfangen/
han er som han sagde opstanden.
Han er som han sagde opfaren.
Hun seg paa Gud forlader Alleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.