Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[23r]

¶ Victime paschali laudes.

|23vCHristus Jesus for oss offrid /
then loffue wÿ alle Christne/
Guds lam haffuer igienløøst sÿne faar/
Christus vskyldig haffuer forlÿgt Gud fader oss alle syndere.
Død oc lÿff haffue nw strid/
lÿffzens høffding som war død/
Christus nw leffuer/
altÿd skall regnere.
Sig oss nw Maria/
hwad tw haffuer paa wæyen seet/
Jeg saa then leffuendis Christi graff/
Oc ieg saa hans ære som war opstanden.
Jeg saa Guds Engle oc iordeklæder till witnesbyrd: Christus wort haab wist opstanden er/
oc han skall eder møde ÿ Galilea.
Marie rette witnesbyrd er fast meere troligt/
en alle Jødernis falske ord oc løgen.
Wÿ thet sandelig wÿde
att Christ stod op aff døde/
o Christe Konning forbarme teg offuer oss
Alleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.