Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[25r]

¶ Then. xiiij. Psalme/ Domine quis habitabit.

|25vHErre hwem skall haffue sÿn bolig wdi thit pawlun?
oc hwem skall bliffue paa thit hellige bierg?
Then som wandrer forwden smitte/
oc then som giør retferdighed/
oc wdaff sitt hierte taler sandhed.
Then som icke haffuer belackid med sÿn tunge/
oc icke giord sÿn næste ont oc førd hannwm paa nogen haanhedt.
The vfromme forachtis wdi hans øghen/
men thennom som frøchte Gud giør han ære.
Then som loffuer sÿn næste med eed
oc forwandler thet icke.
Then som icke wdgiffuer sÿne penninge paa aager/
oc icke tager smwgeset offuer then vskyldige.
Hwo som thette giør/
han skal aldrig forfaris.
Aere wære Gud fader etc.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.