Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[51r]

¶ Ther næst lessis eet Euangelium aff Euangelisterne hwor som teckis effter tÿdsens leylighed.

¶ Thette effterfølgende Capitel taler icke om thet wÿns oc brøds Sacramente/ men om thet aandelige ædende/ thet er/ tro att Christus Gud oc menniske for oss haffuer giffuit sitt legomme oc wdstørt sitt blod.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.