Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[55r]

¶ Paraclesis siue succincta Dominice precationis enarratio.

¶ Een kort formaning som er Pater noster med sÿn beslutting oc wdlæggelse. Hwilken then Christne kirckis tiæner eller Biscop/ haffuer til then Christne forsamling/ att ihukomme hwad hun skal bede aff Gud/ oc achte hwad han wil wor begæring skal wære til hannwm.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.