Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[57r]

* Tibi laus. *

TEg wære loff oc prÿss o Herre Christ/
benedidet er then dag for wist/
Wÿ loffue teg nw oc til ewig tÿd.
Hellig hellig hellig æst twEsaie. vj. ÿ thet høgeste.
Englene oc offuer engle/
tronerne oc thet himmelske herskaff/
Teg loffue Cherubin oc Seraphin.
Hellig hellig hellig siungis ÿ thet offuerste.
Thit folk o Christe loffue teg.
Thÿn brud aff hiertet nw glæder seg.
For thÿn |57v naade oc barmhiertighed.
Hellig hellig hellig hun siunger teg.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.