Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[e 1r]

¶ Een anden Salue.

SAlue helsæl milde Jesu Christe/
Alle naade oc miskundhed/
euige Konning/ wort hierte/ liiff/
wor kiære søde oc sande trøst/
Helse wÿ teg som er thin ydmyge Dronning.
|e 1vTil teg O Guds søn/
wor meglere skøn/
opløffte wÿ wor bøn.
Wÿ arme vdlende Adams børn.
Til teg allene wille wÿ sucke oc wene /
klage saare mett grædende thaare /
J thenne grædende dall/
fuld mett alle qwall/
Til wÿ indkomme gennom dørren.
Eya tw wor fortaler/
til Gud wor Fader oc æst wor hugswalere/
Frÿ oss fra alle menniskers løgner.
Oc thin miskundheds hellige øgen/
huilke oss oplede/ wochte/
oc euige glæder thw hid til oss wende.
O Jesu Christe Jomffru Marie welsignede lifsens frucht /
mett all ære oc tucht.
Fly att wor kiære Fader oss raader/
ÿ thenne her ælende.
Oc thet wÿ kunde kende
o barmhiertige Gud wor Fader/
O meget gode Jesu wor broder/
O søde trøster Helliaand/
Benaade oss alle AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.