Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 2v]

¶ Antiphona.

VJsdom oc raadt oc salighed/
sendt meg her nid/
Wendt bort alt onth fraa liiff oc siæl/
J all mÿn nød stat meg bÿ /
giør meg nw frÿ/
Och lær meg teg att kende wel/
Om then Helliaand beder ieg mest/
thu weest well huad ieg haffuer behoff
alt mit haab setter ieg til teg/
Kom meg arme synder ihw/
att ieg giør teg mÿn HERRE Gud loff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.