Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 3r]

¶ Til Natsang. Wor Fader/ som gaar mett the noder ther Deus misereatur nostri siungis mett.

O Herre Gudt mischunde teg/
see till oss her paa iorden.
Wÿ ere thine børn saa wsellig/
wor Fader æst tw wrden.
Thu sidder høgt ÿ himmerig/
oc wÿ vdÿ dødtzens snare/
Giff priis thit naffn vdÿ iorderig/
ladt oss ey saa hæden fare/
J thin wgunst saa saare.
O Fader øøg thit rige fast/
ladt diæffuelen ey selff raade.
Oc frels oss fra then skadlige gest/
begaffue oss mett thin naade/
Ath wÿ maa wære thine lyde børn/
teg lade styre oc raade.
Thin wilie skee ÿ iorderig/
alt som ÿ Himmelens trone/
Lær oss thine børn til gode.
Giff oss ÿ dag wort daglige brødt/
thine ordt och hellige naade.
Oc frels oss fra then |f 3v ewige dødt/
och saa fra diæffuelsens wode/
Bort tag fra oss mett naaden thin/
Pharisaÿske surdey oc lære.
Skenck oss igen thet klare wÿn/
som Christus monne frambære/
Thet er rett troo oc lære
O kiære Fader wer oss huld/
oc spar oss ÿ wor brøste.
Wor brøde er saa mangefoldt/
hielp at wÿ ey mistrøste/
J wor strÿdt stat oss mandelig bÿ/
offuerwinde wuenner grumme.
Aandelig oc werdslig genstrid/
ont went fra oss allesammen/
Oss hør kiære Fader AMEN.
Priis loff oc heder til ewig tÿdt/
er wor begæring alle.
Skal giffuis teg wor Fader saa blÿdt/
thin Søn thet oc for alle.
Ther til then Aand wor trøster mandt/
schal giffuis then same ære/
Aff fattig oc rig ÿ alle landt/
som teg nw saare begere/
Giff thennom then ewige ære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.