Niels Jespersen: Graduale

|18Her effter begyndis formaningen met Fader vor: Oc Sacramentens ord paa Danske/ altid vnder de Noder som staar vdi Alterbogen: Oc vnder Sacramentens vddelelse siunger Degnen/ som her effter følger.

O Guds lam wskyldig/
paa Kaarssit vaar slactet/
din Fader varst du lydig/
Jhuor du varst foractet/
all Synd haffuer du borttagit/
ellers vaare wi fortabit.
Forbarme dig offuer oss O Jesu.
O Guds lam wskyldig/
paa Kaarssit vaar slactet/
din Fader varst du lydig/
Jhuor du varst foractet/
all Synd haffuer du borttagit/
ellers vaare wi fortabit.
Miskunde dig offuer oss O Jesu.
O Guds lam wskyldig/
paa Kaarssit vaar slactet/
din Fader varst du lydig/
Jhuor du varst foractet/
all Synd haffuer du borttagit/
ellers vaare wi fortabit.
Giff oss din fred O Jesu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.