Niels Jespersen: Graduale

[5]

Kyrie.

KYrie/ Gud Fader allsom høyeste trøst/
du est vor glæde oc lyst/
spar oss ælende/
beuar oss fra Synd/
forbarme dig offuer oss.
|6 Christe/ du est vor vey oc det sande liuss/
sandhedsens port/
kierlighedsens speil/
alle Christnes liff oc raad/
du oss til vor Salighed giffuen vaar/
forbarme dig offuer oss.
Kyrie/ Hellig Aand i euighed/
vær hoss oss met din miskundelighed/
vor Synd vil wi begræde/
lad oss ey for|7tabis/
wi paa dig nu haabe/
Forbarme dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.