Niels Jespersen: Graduale

[112]

Haleluia latinum in vrbib: Te decet Hymnus etc. vt infra Domi: 8. post Trinitatis. Haleluia Danske paa Landsbyerne.

HAleluia. |113
Loffuer Gud i Hedninger alle/
at hand vilde eder til Troen kalde/
Aff sin godhed oc gunstig naade/
haffuer hand eder frelst fra alskens vaade.
All Jsraels folck loffuer hannem met/
Fordi hans miskundelig Barmhiertighed
Regnerer offuer oss saa rundelig/
Oc Herrens sandhed bliffuer euindelig.

*

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.