Niels Jespersen: Graduale

|36Paa Christi fødzels dag.

Introitus dansk.

[Illustration]

NV er fød oss Jesus Christ/
Aff en Jomfru det er vist/
foruden Mands beblandelse/
er hand oss kommen aff Høye|37ste/
vor Salighed.
Gud met oss Emanuel/
Den bebudede Gabriel.
Der til er vidne Ezechiel/
Hand kom til oss vor Frelsere/
Gud Faders Søn.
Fuldkommen er nu Dauids dict/
Der til ocsaa Propheternis scrifft/
Christus er det engelske liuss/
Som Hyrderne saa/ i Krybben laa
Jt Menniske.
Den som kom aff Himmelen/
Hand atspurde Mennisken/
Ey quinde eller nogen Mand
Fordærffue nogen tid vilde hand/
O miskundhed.
J Christne børn forsamlis nu/
Met Christ eders Broder værer glad oc fro/
Giffuer hannem Loff vor Konning viss/
Som oss forhuærffuede den euige priss/
Euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.