Niels Jespersen: Graduale

[46]

Sequentz.

GRates nunc omnes reddamus Domino Deo,
qui sua natiuitate nos liberauit de diabolica potestate.
|47NV lader oss alle tacke Gud vor Herre/
huilcken met sin Fødelse
oss haffuer forløst fra Dieffuelens mact/
loffuer Herren.
HVic oportet vt canamus cum Angelis semper,
Gloria in excelsis.
HAnnem bør altid at wi siunge met Engle|48ne/
Ære oc priss være Gud i det Høyeste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.