Niels Jespersen: Graduale

[53]

Her effter skal begyndis paa Predickestolen try gange denne effterfølgende Sang/ før end texten oplæssis/ oc siungis vnder de Noder: Dies est lætitiæ.

JT lidet Barn saa lysteligt/
Er fød for oss paa Jorden.
Aff en Jomfru reen oc hellig/
Hand vilde vor Frelser vorde.
Haffde icke det Barn Mandom tagit/
Da haffde wi allsammen bleffuet fortabit/
Hand er vor Salighed allene/
Wi tacke dig/ søde Jesu Christ/
At du Menniske vorden est/
Vocte oss fra Helffuedis pine.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.