Niels Jespersen: Graduale

[77]

Kyrie.

KYrie/ Gud Fader aff |78 Himmerig/
du sende oss din Søn til Jorderig/
fordi du vilde være oss miskundelig.
Christe Guds Søn aff Himmerig/
Du lodst dig føde til Jorderig/
At wi maatte vorde Guds børn met dig.
O Hellig Aand/ som varst i den gierning Mester|79mand/
at Jomfru fødde vden Mand/
lad oss ey dø i Syndsens baand/
Men fød Christum i oss/ O hellig Aand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.