Niels Jespersen: Graduale

[83]

Hues mere giøris behoff at siungis vnder Sacramentens vddelelse/ maa siungis/ O Guds lam wskyldig etc. vide supra Dominica tertia Aduentus. Her effter: Jesus Christus er vor salighed etc. Oc/ Gud være loffuit altid oc benedidet etc. Effter velsignelsen/ siungis som paa Jule dag.

Her effter indtil Kyndelmisse dag skal siungis/ for oc effter Predicken/ som paa anden Jule dag/ vndertagit at huer dag skal haffue sin Introitum oc Haleluia/ som her effter følger.

Men huor ingen Offer skeer/ ey heller giffuis Sacramentet/ i disse hellige dage/ heller paa nogen Søndag indtil Kyndelmisse/ Da skal strax effter Predicken siungis/ All den gantske Christenhed: vd til enden: Siden læsis den Collect aff Alterbogen/ som staar nest for Epistelen: met velsignelsen: Oc endit som paa Jule dag.

*

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.