Niels Jespersen: Graduale

|)(1rGRADVAL.

En Almindelig
Sangbog/ som Hoybaarne
Første oc Stormectige Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis Norgis Wendis oc Gottis Konning etc.
Haffuer ladet Ordinere oc tilsammen scriffue paa Latine oc Danske/ at bruge i Kirckerne/ til des ydermere endrectighed vdi Sang oc Ceremonier/ effter Ordinantzens
lydelse.

Ved
Niels Jesperssøn/ Superintendent
vdi Fyens Stigt.
*

Prentet i Kiøbenhaffn/

aff Laurentz Benedicht.

1573.

Cum gratia et priuilegio serenissimæ
Regiæ Maiestatis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.