Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[25v]

Kyrieleyson Paschale

Kyrie Gud fader
forbarme dig offuer oss
Christe du æst vort liff oc opstandelse/
forbarme dig offuer oss
Kyrie Helligand hielp oss wor trøstermand/
forbarme dig offuer oss
Kyrie wor Gud oc Herre/
miskunde dig offuer oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.