Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[37v]

Agnus dei

O Gudz lam vskyldig/
paa korssit vor slactet/
din fader vost du lydig/
ihuor du vost foracted/
Alle synder haffuer du bortagit/
ellers vore wi fortabit/
Forbarme dig offuer oss o Jesu
O Gudz lam/
Forbarme dig offuer oss o Jesu O Gudz lam/
Giff oss din fred o Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.