Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[58v]

Da pacem Domine En sang ath bede om fred met

FOrlæ oss met fred nadelige/
herre Gud i vore dage/
der er dog ingen anden mere/
som for oss kunde stride/
en du selff vaar Gud all ene
Der er dog ingen
Lad oss ey frøcte mennisken/
han er som græss forgengelig/
du est vor herre skaber all en/
din mact hun er vendelig
lad oss dig all ene frøcte/
Der er dog
Om oss kommer nw modgang till
ehuad som det kan være/
Det skeer thi Gud det saa haffue vill/
sin Søn han wilde ey spare/
hui ville wi da fri være?
* Forlæ oss met fred

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.