Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[81v]

Nu siunger presten Vere dignum et iustum est

SAndelige er det werdigt oc retwyst til børligt oc herligt Ath wy altid och alle steder skulle loffue och tacke dig O herre hellige Fader almegtigste ewige Gud/ wid Jesum Christum wor Herre AMEN

Her endis Messen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.