Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[81v]

Antiphona

DEn tid er kommen som før wor spaat
Giff mig gaat raad
Foruar mig vel fra falske lære/
thi wi en nw se och |82r høre/ mange forføre
oc wilde folkit fra din guddoms ære
hielp mit din store mact/
giff act
ath du haffuer sagt mangelund
At falske propheter skulle bære løgn for dem
Och aff ret falsk grund
forraske folkit met falske fund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.