Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|108rProser till Salue Første prose

IEsu Christe Gudz søn
hør nu wor hiertens bøn/
oc skill oss ved vor fortiente løn
du som frelste Adams køn/
Hør nw wor gudelige bøn/
oc som vi tro dig du oss wel røn/
Tred ned den gamble slange/
ath han oss ey maa fange/
som han haffuer giort wed mange/
O Abrahams sæd du oss icke forget
men del din naade oss meth
O iomfru Marie søn/
O kong Dauidz euige Søn/
O Jesu Christe dw hør nw vor bøn/
O Jesu et cetera.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.