Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[108r]

Anden Prose

|108vIEsu du est wor trøst
hør wor grædelige røst/
och benade oss i vor brøst/
Du est Emanuel/
opliuss vor mørke skel/
och optent naadens liuss i vor siel/
Du est Jacobs stierne oc Jsraelss quist
som Bileam sagde foruist/
oc Esaias alt mest
Du est den kilde som naaden vdualde/
som Propheten før aff melde
O Jomffru Marie Søn/
O kong Dauidz euige køn/
O Jesu du hør nu wor bøn/
O milde Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.