Oluf Ulriksen: Haandbog i det evangeliske messeembede

|A 1rEen handbog som
inde holler det hellige Euangeliske Messe embede med sine
formaninger oc brug som nu hollis y den Christne kircke Med
Doben/ Bruduielse/ Oc huor
mand skall søge de siuge
Oc følge de døde
til graffue/ oc begaa dennem effter Christi
befaling oc Gudtz budt
Anno. MDxxxv.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.