Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[F 1r]

Sanctus

HEllig Hellig Hellig est du herre gud Sabaot.
himmel och iorden ere opfylte med din ere. Salig giør oss vdi det høgeste.
Benedidet vere den som kommer i herrens naffn.
Sa|F 1vlig giør oss vdi det høgeste

Nar det eer vde. Vender presten sig om til folched oc communicanterne oc formaner dennem til sacramentens salige oc verdige anammelse. Vid den maade som her effterfølger

Jtem findes oc een kortere formaning her effter i Bogen. i dee Ceremonier hoos dee siuge. som oc iblandmed for alterit maa bruges for tidzens korthed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.