Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[H 1v]

Dee x budord.

GVd fader vdi himmerig
sin vilge han oss kende.
Der han oss ned tiil iorderig
de x budord vdsende.
Det første budordt det eer nu saa.
det bør dig nu att merke.
Affguder skalt du dig ey faa.
men en gud skalt du dyrke
Du skalt oc ey forfengelig.
Gudz hel|H 2rlige naffn paakalde.
om du vilt ey euindelig.
i pinen det vndgelde.
Du skalt oc komme ihu der nest.
Sabbatzdagen hellig at giøre.
oc tiene gud som du kan best.
gudz ord da skalt du høre.
Du scalt oc hedre oc ere.
din fader oc din moder.
Som dig opføde medt ere.
med Gud du salig vorder.
Du scalt oc ingen sla ihiel.
oc ey manddrab bedriffue.
din broder scalt du vnde vell.
saa mot du salig bliffue.
Du scalt oc ey bedriffue hoor.
det monne saa mangen dore.
vkyschedz synd hun snart forgaar.
men i pinen hun vel varir.
Du scalt oc ingen stiele fra.
hans gotz hans heder ey ere.
y verden scalt du leffue saa.
att du retuiis kan veere.
Du scalt oc ey falskt vidnesbyrdt.
paa din ieffncristen beere.
eller det bliffuer dig fuldgantske dyrt.
i euig pine at vere
|H 2vDer nest du scalt oc ey attraa.
din broders høstru venne.
men all den stund du leffue mot.
din broder scalt du tiene.
Det siste budord det er nu saa.
det bør dig nu att mercke.
din broders gotz du ey attraa.
hans huus oc ey hans suenne.
Gud fader Søn oc den helligaand
han giffuer oss aff sin naade.
att vij motte vdi alle land.
hans budord vel beuare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.