Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[B 3r]
GLoria Ere oc prijss vere Gud |B 3v i det høgeste.

Forsamlingen suarer.

Oc paa iorden fred.
oc dine menniske een velbehaffuelighed.
Vy loffue dig.
Vi benedide dig
Vy tilbede dig.
Vi ere oc prise dig.
Vi tacke dig for din store ere oc mectighed.
Herre gud oc himmelske konning alsommectigste fader
Herre |B 4r alsomeniste søn Jesu christe vor frelsermandt
Herre gud guds lam oc gudt faders søn.
du som borttager al verdens synder. forbarme dig offuer oss
Du som borttager al verdens synder. tag til dig vor bøn.
oc miscunde dig att høre oss
Du som sider hooss din faders høgre |B 4v haand. forbarme dig offuer oss.
Fordi saa du est aleniste hellig
Du est alene en herre
du est alene den høgeste iesu christe
med den helligaand i gud faders ere Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.