Salmesprog

af Marita Akhøj Nielsen

Udgivet i: Ebba Hjorth m.fl. (red.): Dansk sproghistorie 4. Dansk i brug, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Aarhus Universitetsforlag 2020, s. 99-115.