Versioner af danske salmemelodier

af Bjarke Moe

Indledning

I Danske reformationssalmer indgår omkring 290 noterede melodier til dansksprogede strofiske salmer. Til en del af melodierne findes der flere kilder. Med udgangspunkt i Melodibasen, hvori alle melodierne er samlet og beskrevet, vises her en oversigt over melodier med mere end én kilde. Med listen er det muligt at finde og sammenligne melodiversionerne.

Alfabetisk liste over melodier

Listen indeholder titler på danske salmemelodier, som indgår i Danske reformationssalmer og hvortil der er mere én kilde. Melodierne er identificeret med førstelinjen i den salme, de er knyttet til. Enkelte melodier findes i kilderne med to eller tre forskellige tekster, og sådanne melodier vil derfor optræde flere gange på listen. Der optræder også latinske titler på melodier, som i korpus knytter an til de danske salmer. Strengt liturgiske sange er ikke medtaget. (For en oversigt over disse klik her.)

Klik på en salmetitel og se den tilhørende post i Melodibasen . Her beskrives melodiens tilblivelse, og de enkelte versioner i korpus vises.