Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[254v]

VII. Gud giffue vor Konning oc all Øffrighed etc.

Gud giffue vor Konning oc all Øff|255rrighed/
Fred oc god Regiment/
at wi met dem alle/
it gaat roligt oc stille Leffnet føre kunde/
i all Gudelighed oc ærlighed.
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.