Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[271v]

XX. En sequentz aff Aue præclara/ fra det verss/ Audi nos/ oc til enden.

Benaad oss euig Gud/
som haffuer al|272rle helgen naaden teed/
Frelss du oss O Jesu/
for huilcke du bleffst til kaarssit leed/
Lad oss gaa til all godheds Kilde/
lad oss en ren samuittigheds øyen stille paa din velde/
lad oss din Vissdoms drick der faa/
aff huilcken vor hu kand den euig Liffs smag forstaa.
Lad oss ret Christendoms tro
beuise/ met Kierligheds gierninger mod vor Nabo/
|272v oc siden met en Christelig affgang/
komme til dig vor Fader fra all tuang.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.