Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[292v]

VIII. Haleluia/ O Herre Gud/ den dag er oss etc.

Haleluia.
O Herre Gud/ den dag er oss nu hellig giort/
paa huilcken wi maa høre dit Ord/
Oc faa at vide foruden suig/
den rette vey til Himmerig.
|293rJohel Prophet i fordom tid kundgiorde det
At Gud skulde sende offuer alle Slect
Sin Aand/ oc naade/ oc ret forstand/
At kiendis vijt offuer alle Land.
Dig loff oc priss O Herre Christ/ vor kon ning viss/
Du som haffuer opladt Paradiss/
At wi nu for din Opstandelse
Til euig tid faa Salighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.