Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[3r]

Om Christi Fødzel.

I. Kyrie Eleyson/ paa Christi Fødzels Høytid.

[Illustration]

Kyrie Gud fader aff Himmerig/
du sende oss din Søn til Jorderig/
Fordi du |3vvilde være oss miskundelig.
Christe Guds søn aff Himmerig/
du lodst dig føde til Jorderig/
at wi maatte vorde Guds børn met dig.
O hellig Aand som varst i den gierning Mestermand/
at Jomfru fødde vden Mand/
lad oss ey dø i Syndens baand/
|4rmen fød Christum i oss O hellig Aand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.