Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[19v]

XVI. PVER NATVS IN Bethlehem.

Puer natus in Bethlehem,
in Bethlehem,
vnde gaudet Ierusalem,
Haleluia.
Jt barn er fød i Bethlehem/
i Bethlehem/
thi glæder sig Jerusalem/
Haleluia.
Hic iacet in præsepio,
præsepio,
Qui regnat sine termino,
Haleluia.
Hand lagdis i it Krybbe rum/
it krybbe rum/
|20r Vden ende er hans Herredom/
Haleluia.
Cognouit bos et asinus,
asinus,
Quòd puer esset Dominus,
Haleluia.
En Oxe oc Asen der hoss stod/
der hoss stod/
Oc saae der denne Herre oc Gud/
Haleluia.
Reges de Saba veniunt,
veniunt,
Aurum, Thus, Myrrham offerunt,
Hale:
De Konger aff Saba komme der/
komme der/
Offrede Guld røgelse oc Mirrh/
Haleluia.
De matre natus virgine,
virgine,
Sine virilj semine,
Haleluia.
Hand fødis aff en Jomfru sker/
en jomfru sker/
Foruden mand hans fødzel er/
Haleluia.
Sine Serpentis vulnere,
vulnere,
De nostro venit sanguine,
Haleluia.
Vort kiød oc blod hand paa sig tog/
hand paa sig tog/
Wskad aff Dieffuelen bleff hand dog/
Haleluia.
|20vIn carne nobis similis,
similis,
Peccato sed dissimilis,
Haleluia.
J kiød oc blod er hand oss lig/
er hand oss lig/
J synden er hand oss wlig/
Haleluia.
Vt redderet nos homines,
homines,
Deo et sibi similes,
Haleluia.
Der met giør hand oss alle sig lig/
oss all sig lig
Oc før oss saa til Himmerig/
Haleluia.
In hoc natalj gaudio,
gaudio,
Benedicamus Domino,
Haleluia.
For denne samme naadelig tid/
naadelig tid/
Ske Herren loff i euighed.
Haleluia.
Laudetur sancta trinitas,
trinitas,
Deo dicamus gratias,
Haleluia.
Loff priss oc ære i euighed/
i euighed/
Ske den hellige Trefoldighed/
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.